Voor al uw drukwerk op maat

neem contact op!

Privacy

Teneinde de website en de daarmee verbonden diensten aan haar bezoekers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Drukwerkfabriek in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg over welke gegevens voor welke doeleinden worden gebruikt en wat DWF doet om uw privacy te beschermen. Wij adviseren u voor het gebruik van de website hiervan kennis te nemen. DWF respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (per e-mail en/of per contactformulier) aan ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan DWF worden verstrekt via onze website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Indien u gebruik maakt van de website voor het stellen van vragen of opmerkingen, het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie en/of andere diensten binnen de website is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. DWF verwerkt deze gegevens teneinde:

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.
Drukwerkfabriek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

drukwerkfabriek afb4

Uitbreiding productaanbod

Gesprekken met Van Kooy Reclame  -ruim veertig jaar een begrip in de zeefdrukkerij met als specialisatie het bedrukken van kunststof in Nederland- hebben er toe geleid dat Van Kooy Reclame…

lees verder ...
drukwerkfabriek afb3

Kunststof folderhouder voor A5 brochure

Via ons zusterbedrijf Van Kooy Reclame produceerden wij deze A5 folderhouders voor De tafel van één. De folderhouders werden voorzien van allover bedrukking en contour gestanst. Dit product is gemaakt van transparant…

lees verder ...
drukwerkfabriek afb2

Grootformaat posters voor stichting Het Vergeten Kind

Voor de nieuwe campagne van het Vergeten Kind produceerden wij recent 16 verschillende soorten posters. De posters hebben een afmeting van 650 x 900 mm en zijn met behulp van een…

lees verder ...
drukwerkfabriek afb1

Verlenging FSC certificaat

FSC-certificering (Forest Stewardship Council) betekent dat een zogenaamde derde partij (certificeerder) vaststelt of door een bedrijf voldaan wordt aan een aantal vereisten (voor goed bosbeheer) die in FSC-standaards zijn vastgelegd. Wanneer dat…

lees verder ...